FAKAN-KEVITRA MOMBA NY FANAVAOZANA NY FEHEZAN-DALANA MIFEHY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY 

Ho firosoana hatrany amin’ny fanatsaràna ny rafitra sy ny fitantanana ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, dia hanatanteraka « FAKAN-KEVITRA MOMBA NY FANAVAOZANA NY FEHEZAN-DALANA MIFEHY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY » ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika ny faha-16, 18, 19, 22 Aogositra 2022,  manomboka amin’ny 8 ora maraina eny amin’ny Mining Business Center Mamory Ivato, ary ny Alarobia faha-17 Aogositra 2022, eny anivon’ireo Fitaleavam-paritra sy Fitaleavana iraisam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika manerana ny Nosy.

Manan-danja ny hevitry ny mpiantsehatra rehetra ary ny hevitry ny maro mahataka-davitra, koa manentana ny fahatongavantsika maro, araka ny fandaharam-potoana tandrify ny Vondrona misy antsika avy, na handefa ny soso-kevitra avy amintsika tsirairay ao amin’ny adiresy mailaka codeminier22@gmail.com

Filan-kevitra : 0343758395 - 0343013613.

Rohy ahafahana mahazo ny mombamomba ny Atrikasa https://mmrs.gov.mg/travaux-de-refonte-du-code-minier-2022/ 

 

MAJ site web_11 aout 2022

Galérie photo

PREMIER VENU, PREMIER SERVI ...

Portefeuille clients

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client