CODE REGION FIVONDRONANA FIRAISANA PART COMMUNE
10406 VAKINANKARATRA AMBATOLAMPY Andranovelona 151 620,00
10409 VAKINANKARATRA AMBATOLAMPY Antakasina 606 480,00
10411 VAKINANKARATRA AMBATOLAMPY Antsampandrano 3 942 120,00
10418 VAKINANKARATRA AMBATOLAMPY Tsinjoarivo 7 429 380,00
11102 VAKINANKARATRA ANTSIRABE II Ibity 119 210,00
11304 VAKINANKARATRA BETAFO Ambohimanambola 64 470,00
11306 VAKINANKARATRA BETAFO Andrembesoa 124 740,00
11322 VAKINANKARATRA BETAFO Anosiarivo Manapa 14 376 810,00
11406 VAKINANKARATRA FARATSIHO Ramainandro 316 736,00
12002 VAKINANKARATRA MANDOTO Vasiana 2 036 160,00
20310 DIANA AMBANJA Antsakoamanondro 87 276,00
30311 MATSIATRA AMBONY AMBALAVAO Iarintsena Firaisantsoa 39 592,00
30401 AMORON'I MANIA AMBATOFINANDRAHANA Ambatofinandrahana 509 292,00
30402 AMORON'I MANIA AMBATOFINANDRAHANA Ambatomifanongoa 1 144 416,00
30405 AMORON'I MANIA AMBATOFINANDRAHANA Fenoarivo 282 940,00
30608 AMORON'I MANIA AMBOSITRA Andina 67 914,00
30618 AMORON'I MANIA AMBOSITRA Mahazina 143 052,00
30620 AMORON'I MANIA AMBOSITRA Sahatsiho Ambohimanjaka 500 682,00
31308 IHOROMBE IHOSY Ilakaka 2 963 520,00
31320 IHOROMBE IHOSY Andohan' Ilakaka 987 840,00
31403 MATSIATRA AMBONY IKALAMAVONY Ikalamavony 3 798 144,00
31408 MATSIATRA AMBONY IKALAMAVONY Tsitondroina 211 008,00
31703 VATOVAVY MANANJARY Ambohimiarina II 4 856 880,00
31708 VATOVAVY MANANJARY Antsenavolo 411 600,00
31902 VATOVAVY NOSY VARIKA Ambodilafa 970 004,00
31909 VATOVAVY NOSY VARIKA Soavina 118 776,00
32301 AMORON'I MANIA MANANDRIANA Ambatomarina 87 318,00
50503 ALAOTRA MANGORO ANDILAMENA Bemaitso 155 925,00
60407 ANDROY AMBOVOMBE Ampamata 2 954,00
60703 ANDROY BEKILY Anivorano Mitsinjo 4 431,00
60709 ANDROY BEKILY Beraketa 5 908,00
60715 ANDROY BEKILY Tanandava 4 431,00
60718 ANDROY BEKILY Vohimanga 5 908,00
61311 ANOSY BETROKA Ianakafy 3 053 568,00
62011 ATSIMO ANDREFANA SAKARAHA Miary Taheza 2 634 240,00